ENG – It’s the imaginary journey to the Warsaw Ghetto. The contemporary vision of what was lost but at the same time, stayed on its place. Nothing has changed – but the truth is everything has changed. The wall which was built by nazis become the temple for still living memories of II World War.
The project is inspired by Mary Berg’s book “Warsaw Ghetto”.

ITA – Il Ghetto di Varsavia nell’immaginaria visione contemporanea e la descrizione di ciò che, nonostante tutto, c’é ancora. Tutto é cambiato e nulla é cambiato, il tempio della memoria é ancora lì, fuori e dentro le mura.
Liberamente ispirato al libro di Mary Berg, “Il Ghetto di Varsavia”.

PL – Oto wyimaginowana podróż do Warszawskiego Getta. Współczesna wizja tego co zostało na zawsze stracone, a jednocześnie pozostało na swoim miejscu. Pozornie nic się nie zmieniło – jednakże, zmieniło się wszystko. Wybudowany przez nazistów mur, który oddzielał getto od reszty miasta, stał się świątynią w której skryły się wciąż żywe wspomnienia czasów wojny.
Projekt został zainspirowany książką Mary Berg “Warszawskie getto”.


Performer: Paulina Jedrzejczyk
Location: Warszawa